Návrh prací na brigádu

06.04.2019

NÁVRH PRACÍ NA BRIGÁDU 6. 4. 2019: 


 ZAHRADA: 

sběr kamenů odvoz do kontejneru = kolečko na místě odstranění náletových dřevin a jejich pařezů = motyka, pila, sekera hrabání listí a suché trávy = hrábě i ocelové 4-6 lidí (vhodné pro ženy) 


OSEKÁVÁNÍ ZVĚTRALÉ OMÍTKY.: 

omítku osekat asi do 1 m. od země dle stavu suť uklidit do kontejneru = kladivo o,5kg, majzlík, lopata 4-6 lidí (muži) 


VYSEKÁNÍ DVEŘÍ DO GARÁŽE 

otvor 90 x 200 cm suť odvézt do kontejneru nářadí zajití Krista + 1 dělník k ruce 


NA VEŠKERÉ PRÁCE BUDU DOHLÍŽET 

TĚŠÍM SE NA HOJNOU ÚČAST,  

KRISTA