Aktualita k zamyšlení: "Krize je vždycky šance ... "

05.04.2020

"Krize je vždycky šance ... "


Rádi bychom doporučili vaší pozornosti poslechnutí si sestřihu nebo shlédnutí záznamu celého interaktivní pořadu TV Noe


Uzdrav naší zemi s knězem Markem Orko Váchou

S velkým odborným a především křesťanským vhledem zde hovoří o dnešní době a odpovídá na řadu aktuálních otázek.

Velmi toto povídání a svědectví doporučujeme, protože z něho vyzařuje tolik potřebná naděje do nejisté doby před námi, ale může také velmi dobře posloužit jako bezprostřední velikonoční příprava, jdoucí k podstatě naší víry a osobního vztahu k Bohu.

Prosíme udělejte si pohodlí, otevřete mysl i srdce a zaposlouchejte se. -

  • odkaz ke sledování záznamu z TV Noe

Požehnané Velikonoce!


P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně donedávna učil biologii a náboženství.

Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální.