Májová pouť 02. 05. 2020 - BOHUŽEL ZRUŠENO

02.05.2020

po historické poutní cestě z Police n. M. do Vambeřic v Polsku

Tato akce je zrušena. Děkujeme za pochopení.

Z důvodu omezení setkávání většího počtu osob a nemožnosti vycestovat do zahraničí jsme nuceni letošní májovou pouť do Vambeřic zrušit. Všem kdo se na putování těšili se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. 

Pokud máte možnost, najděte si ve Vašem okolí nějaké Mariánské místo, zajděte tam a svěřte P. Marii úmysly, za které se modlíme cestou do Vambeřic (za rodiny, za úrodu a za vláhu, za mír, za uzdravení nemocných ... ). I tato Vaše malá pouť bude mít velkou váhu. 

Prožijte tento čas ve zdraví, naberte novou sílu a dá-li Pán Bůh, budeme se těšit na příští setkání.  

Římskokatolická farnost Police nad Metují pořádá v sobotu dne 2. května L.P. 2020 Májovou pouť po historické poutní cestě z Police n. M. do Vambeřic v Polsku

Program:

7:30  zahájení v kostele Nanebevzetí P. Marie v Polici n. M., požehnání poutníků

8:00  putování k Pánovu kříži na hřebeni Broumovských stěn (cca 8 km)

cca 10:45     1. zastávka - u Pánova kříže

11:15             pokračování do Studené vody (cca 7 km)

cca 12:50    2. zastávka - ve Studené vodě

13:20          pokračování k hraničnímu přechodu do Polska a dále přes Radkov ke kapli P. Marie Čenstochovské (cca 5 km)

cca 14.40   3. zastávka - u kaple P. Marie Čenstochovské (mezi Radkovem a Vambeřicemi)

15.00         pokračování závěrečným úsekem do Vambeřic (cca 3 km)

cca 15:50  příchod do Vambeřic

16:00        mše svatá v bazilice P. Marie,

do 17:50   možnost prohlídky baziliky a vambeřického areálu s "Kalvárií", odpočinek

18:00       odjezd autobusy zpět do Police n. M. 


Kontakt na organizátora: 

Pan Jan Troutnar

troutnar@policenm.cz

telefon: 00420 724 192 678


Co je potřebné vzít s sebou:

platný cestovní pas nebo občanský průkaz, dobrou obuv, pláštěnku nebo deštník (pro případ deštivého počasí), jídlo a pití na celý den a 80,- Kč za dospělého (děti polovinu) na autobus.


Program ke stažení zde:


Ke vzájemnému sdílení křesťanství patří také společná putování do duchovně výjimečných míst. 

  • Jedním z nich je i poutní místo Vambeřice v Polsku, s barokní bazilikou P. Marie, královny rodin. 

Směřuje k němu historická "Vambeřická poutní cesta" na severovýchodním česko-polském pomezí, po které chodí poutníci už několik století, zvláště pak v mariánském měsíci květnu. 

  • Cesta vede malebnou krajinu Policka, Broumovska a Radkovska, a je lemována 
množstvím drobných kamenných památek, svědčících o nadčasovosti křesťanských hodnot.

Poutní tradice této cesty byla obnovena, po dobách nesvobody, v r. 2001