MÁJOVÁ POUŤ do Vambeřic 07.05.2022

27.04.2022

MÁJOVÁ POUŤ do Vambeřic 07.05.2022 

Římskokatolická farnost Police nad Metují pořádá 

v sobotu dne 7. května 2022 MÁJOVOU POUŤ do Vambeřic v Polsku. 

Připomeneme si letošní Rok rodiny a budeme se modlit mimo jiné také za Ukrajinu. 

Putovat budeme pěšky po historické "Vambeřické poutní cestě" malebnou krajinou Policka, Broumovska a Radkovska.


Pouť bude zahájena v 7.30 hod. v chrámu Nanebevzetí P. Marie v Polici n. M. požehnáním 

a zakončena mší svatou od 16.00 hod. v bazilice P. Marie, Královny rodin ve Vambeřicích

Zpáteční cesta bude zajištěna autobusem do Police n. M., s odjezdem v 18.00 hod. z Vambeřic. 


Kontakt na organizátora: troutnar@policenm.cz; 724 192 678

po historické poutní cestě z Police nad Metují do Vambeřic v Polsku

Ke vzájemnému sdílení křesťanské víry a k projevům úcty a vděčnosti Bohu, P. Marii a světcům,
patří i společná putování do duchovně výjimečných míst. Mezi ně patří i poutní místo Vambeřice v Polsku,
s barokní bazilikou P. Marie, Královny rodin a přilehlým pašijovým komplexem. Směřuje k němu
i historická "Vambeřická poutní cesta" na severovýchodním česko-polském pomezí, po které v minulosti
putovali věřící ve všech liturgických obdobích, zvláště pak v měsíci květnu (májová procesí).

Cesta vede malebnou krajinu Policka, Broumovska a Radkovska, a je lemována množstvím
kamenných křížů a pomníků, které nám zanechali naši předkové, a připomínají nám
nadčasové hodnoty života s vírou v Boha a úctu k Božímu stvoření.

V r. 2002 bylo májové putování obnoveno po části této cesty a od r. 2004 pravidelně putujeme až do Vambeřic.

Program:

 • 7.30 - zahájení v kostele Nanebevzetí P. Marie v Polici n. M., požehnání
 • 8.00 - putování k Pánovu kříži na hřebeni Broumovských stěn (cca 8 km)
 • cca 10.45 - 1. zastávka - u Pánova kříže
 • 11.15 - pokračování do Studené vody (cca 7 km)
 • cca 12.50 - 2. zastávka - ve Studené vodě
 • 13.20 - pokračování k hraničnímu přechodu do Polska a dále přes Radkov ke kapli P. Marie Čenstochovské (cca 5 km)
 • cca 14.40 - 3. zastávka - u kaple P. Marie Čenstochovské (mezi Radkovem a Vambeřicemi)
 • 15.00 - pokračování závěrečným úsekem do Vambeřic (cca 3 km)
 • cca 15.50- příchod do Vambeřic
 • 16.00- mše svatá v bazilice P. Marie
 • do 17.50 - možnost prohlídky baziliky a vambeřického areálu s "Kalvárií", odpočinek
 • 18.00 - odjezd autobusem zpět do Police n. M.

Co je potřebné vzít s sebou

platný cestovní pas nebo občanský průkaz, dobrou obuv, pláštěnku nebo deštník (pro případ deštivého počasí), jídlo a pití na celý den a 100,- Kč za dospělého (děti polovinu) na autobus.


Kontakt na organizátora: 

troutnar@policenm.cz; 724 192 678

Vydejte se s námi na cestu.


Program ke stažení zde