Noc kostelů 2022 - PÁTEK 10. ČERVNA 2022

27.05.2022

Noc kostelů 2022

Program

16.30 - 17.30 prohlídka zvonice na hřbitově s historickými zvony; provází zvoník pan Karel Vacek

16:30 - 17:30 prohlídka kláštera s Mrg. Janem Tůmou

18:00 - 19:00 mše svatá

19:30 - 20:15 koncert k Noci Kostelů zakončený Svatováclavským chorálem

20:30 - 22:30 komentovaná prohlídka kostela + klášter p. Mgr. Tůma

22:00 zakončení


Motto Noci kostelů bývá každoročně verš z Bible, povětšinou ze starozákonní Knihy žalmů. Pro letošní ročník byl vybrán verš 9 z Žalmu 42: "Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou noc mu budu zpívat a chválit ho."

Žalmy jsou náboženské písně starozákonního Izraele, které vyzpívávají chvály, prosby a díkůvzdání tak, jak vytryskly ze srdce autorů na základě jejich osobních zkušeností. Po staletí se stávaly, a stávají se i dnes, inspirací pro modlitbu v různých životních situacích. Autor Žalmu 42 popisuje svoje soužení, které na něj doléhá, ale jeho nářek se postupně mění v modlitbu. Posilou je mu radostná zkušenost s Bohem, mimo jiné s návštěvou bohoslužby v chrámu. Je to zkušenost i nás křesťanů, je to zážitek Boha, který je nám blízký, i když ho třeba necítíme. Bůh se s námi může setkat v kráse chrámu, v kráse bohoslužby, v moudrosti a síle Božího slova i v našich bolestných zkušenostech, slabostech a ranách. A může to být začátek cesty z naší osamělosti nebo uzavřenosti do vztahu s blízkým člověkem i do vztahu s Bohem.


Ať jsme v radosti či ve smutku, ať zakoušíme krásu či její opak, ať se nám v domech modlitby, bohoslužby a setkávání, tedy v chrámech a kostelích, daří nacházet odpovědi na naše životní otázky, a především milujícího Boha.