Novoroční koncert 16. 01. 2021

09.01.2021

Na obnovu a údržbu polických varhan

je možné poskytnout dobrovolný finanční příspěvek

a to na farní číslo účtu: 118 274 83 39/0800. Za příspěvky srdečně děkujeme.

Ve spolupráci s Pellyho domy jsme natočili

novoroční koncert 16.01.2021 v 18:00

tentokrát v něžné souhře varhany, housle, violoncello, zpěv

a novoroční přání pana starosty Ing. Jiřího Berana

Požehnané nový rok 2021!

v on-line prostoru Pellyho domy

na odkaz koncertu můžete kliknout zde