Ohlášky – 02. 02. 2020 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

05.02.2020

Svátky v týdnu

  • Ve středu památka sv. Agaty, panny a mučednice.
  • V pátek 7. února - I. pátek - od 9 hod mše sv. v Domově seniorů a návštěva nemocných. Poté od 17 hod adorace NSO, od 17.30 svatá zpověď, a od 18.30 mše sv.

  • Za týden - 5. neděle v mezidobí (udělování svátosti nemocných).

Informace:

  •  Můžeme objednávat mše sv. na únor, březen a duben.
  • V úterý formační setkání od 17:00. Kontemplativní modlitba se sv. Alžbětou (11): Bůh je nadšený tvou krásou.
  • Ve středu po mši svaté od 9:00 kafíčko ve společenské místnosti.

  • 01. 02. 2020 od 20 hod. se konal náš farní ples. Výtěžek plesu bude použit na charitativní činnost. Děkuji všem, kdo pomohli při organizaci.

Svátost smíření

V Polici nad Metují v úterý a pátek před mši sv.

V Machově v sobotu a na Bezděkově v neděli před anebo po mši sv.po domluvě s knězem. V den velkých svátků se nezpovídá.

Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Děkují za květinovou výzdobu kostelů.

Pořad bohoslužeb o víkendu:

SOBOTA

MACHOV - 18:00

NEDĚLE

POLICE - 8:00

BEZDĚKOV - 9:30


Kancelář

ÚTERÝ 19:00 - 20:00

STŘEDA 09:00 - 10:00 


Administrátor farnosti:

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)