Ohlášky 03. 03. 2024 - 10. 03. 2024 - 3. neděle postní B 2024

04.03.2024

Bože, studnice milosrdenství a dobroty,ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí;

pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v něho věří, má věčný život.
Jan 3,16


Přehled bohoslužeb

3. 3. 2024 Neděle - 3. neděle postní B - Sbírka Misijní koláč 

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za živé a + farníky
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

4. 3. 2024 Pondělí – po 3. Neděli postní / Sv. Kazimíra

 • Police n/M - mše nebude

5. 3. 2024 Úterý – po 3. Neděli postní /

 • Police n/M – 17:00 za zemřelé rodiče Seifertovy a Hejnyšovy

6. 3. 2024 Středa - po 3. Neděli postní

 • Bezděkov n/M – 17:00 mše svatá 16:30 křížová cesta
 • Machov 18:00 mše svatá

7. 3. 2024 Čtvrtek – po 3. Neděli postní / Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

 • Police n / M – 8:00 na dobrý úmysl dárce

8. 3. 2024 Pátek - po 3. Neděli postní / Sv. Jana z Boha, řeholníka

 • Police n/M – 17:00 na dobrý úmysl dárce 
 •  16:00 adorace a 16:25 Křížová cesta

9. 3. 2024 Sobota - po 3. Neděli postní / Sv. Františky Římské, řeholnice

 • Police n/M – 17:00 na dobrý úmysl dárce

10. 3. 2024 Neděle - 4. neděle postní B - Sbírka Plošné pojištění kostelů

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za + Josefu Mazáčovou a rodiče a duše v očistci
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla VackaOhlášky soubor ke stažení zde