Ohlášky 03. 09. 2023 - 10. 09. 2023 - 22. neděle v mezidobí - rok A 2023

03.09.2023

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré.

Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal. Aleluja. srov. Ef 1,17-18

Do nového školního roku vyprošujeme všem dětem, studentům, učitelům a vychovatelům hojnost darů Ducha Svatého.


Přehled bohoslužeb

3. 9. 2023 Neděle - 22. Neděle v mezidobí A - Sv. Řehoř Veliký

 • Požehnání školních brašen při mši
 • Machov – 8:00 za živé a zemřelé farníky
 • Police n/M – 9:30 za + spolužáka Jiřího Hornycha a DVO
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

4. 9. 2023 Pondělí – 22. Týdne v mezidobí 

 • Police n/M – mše svatá NEBUDE

5. 8. Úterý – 22. Týdne v mezidobí

 • Police n. M -18:00 za dar živé víry, obrácení pro Karolínu a Alenu

6. 8. 2023 Středa -22. Týdne v mezidobí 

 • Bezděkov n/M – 17:00 mše svatá
 • Machov – 18:00 za dar živé víry, obrácení pro Karolínu a Alenu

7. 8. 2023 Čtvrtek - 22. Týdne v mezidobí / Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 

 • Police n/M – 8:00 za dar živé víry, obrácení pro Karolínu a Alenu
 • Náchod 9:00 – Vikariátní konferece

8. 9. 2023 Pátek – Svátek Narození Panny Marie - 18:00 po mši opékání na zahájení školního roku 

 • Police n/M - 17:00 za dar živé víry, obrácení pro Karolínu a Alenu 
 • 16:00 Adorace, 16:30 Růženec !!! POZOR !!!

9. 9. 2023 Sobota - 22. Týdne v mezidobí / Sv. Petra Klavera, kněze

 • Police n/M - 18:00 za dar živé víry, obrácení pro Karolínu a Alenu

10. 9. 2023 Neděle - 23. Neděle v mezidobí A - Bl. Karel Spinola

 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za živé a zemřelé z rodiny a za Boží požehnání
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka

Ohlášky soubor ke stažení zde