Ohlášky 05. 02. 2023 - 12. 02. 2023 - 5. neděle v mezidobí - rok A 2023

05.02.2023

Všemohoucí Bože,

opatruj nás - svůj lid - s otcovskou láskou;

a protože nemáme oporu jinde,

než v naději na tvou milost,

chraň nás stále svou mocí.

Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Aleluja. Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude mít světlo života. Aleluja. Jan 8,12


Ke svátosti pomazání ať přistupuje vážně nemocný, a před nebo potom, přijme svátost smíření.


Přehled bohoslužeb

5. 2. 2023 - 5. Neděle v mezidobí - Sv. Agáta, panna a mučednice 

 • Machov - 8:00 za živé a + farníky
 • Police n/M - 9:30 za dar živé víry pro děti a jejich rodiny
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

6. 2. 2023 Pondělí - Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Police n/M - MŠE NEBUDE

7. 2. 2023 Úterý - 5. Týdne v mezidobí

 • Police n/M 18:00 za + rodinu Jenkovou

8. 2. 2023 Středa - 5. Týdne v mezidobí / Sv. Jeronýma Emilianiho, Sv, Josefiny Bakhity, panny

 • Bezděkov n/M 17:00 - mše svatá
 • Machov 18:00 - mše svatá

9. 2. 2023 Čtvrtek - 5. Týdne v mezidobí

 • Police n/M - 8:00 na úmysl dárce

10. 2. 2023 Pátek - Památka sv. Scholastiky, panny

 • Domov důchodců 9:00 - mše svatá -Možná???
 • Police n/M 18:00 na poděkování za Boží pomoc a ochranu pro syna, dceru a jejich děti

11. 2. 2023 Sobota - 5. Týdne v mezidobí / Panny Marie Lurdské - Světový den nemocných

Budeme udělovat Pomazání nemocných

 • Police nad Metují 18:00 mše svatá

12. 2. 2023 - 6. Neděle v mezidobí Budeme udělovat Pomazání nemocných

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + Věru Martincovou, její rodiče , sourozence a celý rod
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde