Ohlášky 05.03. 2023 - 12. 03. 2023 - 2. neděle postní - rok A 2023

05.03.2023

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali;
živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu.
Skrze tvého Syna ...

V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!


Přehled bohoslužeb

5. 3. 2023 - 2. Neděle postní

 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 živé a mrtvé farníky
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

6. 3. 2023 Pondělí po 2. Neděli postní Police n/M – MŠE NEBUDE

7. 3. 2023 Úterý po 2. Neděli postní /sv. Perpetua a Felicita, mučednice

 • Police n/M 16:30 Biblická hodina
 • Police n/M 18:00 – za Michala a Markétu a dceru Michalu

8. 3. 2023 Středa po 2. Neděli postní / Sv. Jan z Boha - MDŽ

 • Bezděkov n/M 17:00 – za Michala a Markétu a dceru Michalu 
 • 16:30 Křížová cesta
 • Machov 18:00 – mše svatá

9. 3. 2023 Čtvrtek po 2. Neděli postní / Sv. Františka Římská, řeholnice

 • Police n/M – 8:00 za Michala a Markétu a dceru Michalu
 • 9:00 Náchod – vikariátní konference

10. 3. 2023 Pátek po 2. Neděli postní / Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka

 • 17:00 Adorace 17:30 Křížová cesta
 • Police n/M 18:00 za Michala a Markétu a dceru Michalu
 • Police n/M 19:00 Pastorační rada

11. 3. 2023 Sobota po 2. Neděli postní 

 • Police n/M 18:00 za Michala a Markétu a dceru Michalu

12. 3. 2023 - 3. Neděle postní

 • Machov – 8:00 za živé a mrtvé farníky
 • Police n/M – 9:30 za rodiče Matějcovi, Johnovi , jejich sourozence a duše v očistci
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá 

BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde

Slitováváš se nade všemi, Bože, a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil; nechceš nás trestat za naše hříchy, protože chceš, abychom se obrátili, a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh. srov. Mdr 11,23-24