Ohlášky 05. 05. 2024 - 12. 05. 2024 - 6. neděle velikooční B 2024

06.05.2024

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu. Jan 15,9-17

Přehled bohoslužeb

5. 5. 2024 -6. Neděle velikonoční - Sbírka na pronásledované křesťany

 • Na Hvězdě zpívá sbor z Bezděkova
 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za živé a + farníky
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá
 • Hlavňov 18:00 Mariánská pobožnost - Hvězda

6. 5. 2024 Pondělí - Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

 • Police n/M – mše nebude

7. 5. 2024 Úterý - po 6. Neděli velikonoční

 • Police n/M – 18:00 za děti Josefa a Františka a nenarozené děti Vojtěcha a Marii

8. 5. 2024 Středa – po 6. Neděli velikonoční / Panny Marie, prostřednice milostí

 • Police14:00 za + Horsta Schirla- mše + pohřeb do hrobu
 • Bezděkov n/M – 17:00 mše svatá
 • Machov 18:00 mše svatá

9. 5. 2024 Čtvrtek – po 6. Neděli velikonoční Slavnost Nanebevstoupení Páně

se překládá na neděli

 • Police nad Metují 8:00 za mír na celém světě, zvláště teď na Ukrajině
 • Začíná Novéna k Seslání Ducha Svatého

10. 5. 2024 Pátek - po 6. Neděli velikonoční / Sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve

 • Police n. M 18:00 za obrácení manžela Pavla, odpuštění a Boží požehnání pro celou rodinu
 • 17:00 adorace + růženec, po mši litanie a zasvěcení
 • 19:00 Pastorační rada

11. 5. 2024 Sobota – po 6. Neděli velikonoční

 • Police n/M – 18:00 za rodinu Houdkovou, Kaparicovou, na úmysl dárce a duše v očistci

12. 5. 2024 - 7. Neděle velikonoční - Slavnost Nanebevstoupení Páně

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za rodiče a prarodiče z obou stran, bratra Jaroslava a duše v očistci
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá
 • Hlavňov 18:00 – Mariánská pobožnost - Hvězda

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka

Ohlášky soubor ke stažení zde