Ohlášky 07. 05. 2023 - 14. 05. 2023 - 5. neděle velikonoční - rok A 2023

08.05.2023

Všemohoucí, věčný Bože, stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství, ať ti, které jsi obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou a s tvou pomocí přinášejí hojné plody a dosáhnou radostí věčného života.

Skrze tvého Syna…

Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Aleluja. Jan 14,6

Přehled bohoslužeb

7. 5. 2023 - 5. Neděle velikonoční

 • 18:00 Hvězda – Mariánská pobožnost
 • Machov – 8:00 za maturanty a správný výběr povolání
 • Police n/M – 9:30 za živé a + farníky
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

8. 5.2023 Pondělí po 5. Neděli velikonoční / Panny Marie, prostřednice všech milostí

 • Police n/M –mše svatá NEBUDE

9. 5 Úterý - po 5. Neděli velikonoční

 • Police n.M 16:30 - biblická hodina
 • Police n/M – 18:00 za + Adrianu Tomášovou
 • Police n.M 19:00 příprava na biřmování Fara

10. 5. 2023 Středa - po 5. Neděli velikonoční /Sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve

 • Bezděkov n/M 17:00 – mše svatá
 • Machov 18:00 – mše svatá

11. 5. 2023 Čtvrtek po 5. Neděli velikonoční 

 • Police n/M 8:00 – na poděkování za 85 let života
 • Police n.M 14:30 pohřeb paní Helena Vávrová obřad a kremace

12. 5. 2023 Pátek po 5. Neděli velikonoční / Sv. Nerea a Achilea, Sv. Pankráce, mučedníků

 • Police n. M 18:00 - za + manžele Zítkovi

13. 5. 2023 Sobota po 5. Neděli velikonoční / Panny Marie Fatimské 

 • 7:30 ráno požehnání poutníkům - pouť do Vambeřic
 • Vambeřice 16:00 - za poutníky 
 • Police n/M- 18:00 – na poděkování a za další pomoc, ochranu a vedení

14. 5. 2023 - 6. Neděle velikonoční

 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za + Marii Melicharovou a duše v očistci
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12:10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar 11:30 - 12:15 / 12:15 - 13:0

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde

 • Mária, Matko a Královno rodin, voláme k Tobě!
 • Je tolik rodin, které se ocitají v bezvýchodné situaci. Potřebují Tvoji bezpečnou ochranu a Tvoji pomoc.
 • Je tolik rodin, které jsou v krizi víry a v bludu. Potřebují Tvoji jasnost, Tvoji jistotu, Tvoji odvahu víry.
 • Je tolik rodin, které jsou v nouzi a tísni. Potřebují Tvoji pomoc a Tvoji přímluvu.
 • Je tolik rodin, které jsou ve slabosti a v selhávání. Potřebují tvojí sílu a Tvoji čistotu.
 • Je tolik rodin, které jsou bezradné při těžkostech ve výchově. Potřebují Tvoji mateřskou lásku a Tvoji formující ruku
 • Je tolik rodin, které jsou rozvrácené pro nelásku. Potřebují Tvoji dobrotu a Tvoje láskyplné pochopení.
 • Mária, Matko Královno rodin, pros za nás, provázej nás a žehnej nám. Amen.