Ohlášky 08. 01 2023 - 15. 01. 2023 - Slavnost Zjevení Páně - rok A 2023

08.01.2023

Bože, tys přivedl mudrce,
kteří šli za světlem hvězdy,
k poznání tvého jednorozeného Syna;
doveď i nás, kteří tě poznáváme světlem víry, k blaženému patření na tvou slávu.
Skrze tvého Syna ...

Aleluja. Viděli jsme jeho hvězdu na východě a přišli jsme se poklonit Pánu. Aleluja. Mt 2,2


Děkuji všem koledníkům za tříkrálovou sbírku, i všem věřícím za službu v našich kostelích o Vánocích.
Bůh všem požehnej P. Pilka Lubomír.


Přehled bohoslužeb

8. 1. 2023 Neděle - Slavnost Zjevení Páně Svatí Tři Králové

 • Police n/M - Otevřen betlém 14:00 - 16:00
 • Končí TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA!!!
 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + manžela Miroslava Vaňka dětská kytarová
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Pondělí 9. 1. 2023 Svátek Křtu Páně - Liturgii Přesuneme na úterý a středu

 • Police n/M - MŠE NEBUDE

10. 1. 2023 Úterý - 1. Týdne v mezidobí

 • Police n/M - za + Ludmilu a její rodiče

11. 1. 2023 Středa - 1. Týdne v mezidobí

 • Bezděkov n/M - mše svatá
 • Machov 18:00 - za + Františka France kostelníka z Turkovic

12. 1. 2023 Čtvrtek - 1. Týdne v mezidobí

 • Police n/M - 8:00 za Boží pomoc, ochranu a zdraví do dalších let života

13. 11. 2023 Pátek - 1. Týdne v mezidobí / Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

 • Police n/M 18:00 - za + Františka Seidla 
 • 17:00 před tím Adorace a růženec

14. 1. 2023 Sobota - 1. Týdne v mezidobí

 • Police nad Metují - 18:00 mše svatá

15. 1. 2023  - 2. Neděle v mezidobí

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za uzdravení pravnoučka
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde