Ohlášky –09. 02. 2020 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

08.02.2020

Svátky v týdnu

V pondělí sv. Scholastiky, panny, v úterý památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných.

Za týden - 6. neděle v mezidobí a sbírka na obnovu církevních staveb v naší farnosti.

Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Děkují za květinovou výzdobu kostelů.

Informace:

1) Můžeme objednávat mše sv. na únor, březen a duben.

2) V úterý formační setkání od 17:00. Kontemplativní modlitba se sv. Alžbětou (12): Věř vždy Lásce, ať se děje cokoli.

3) Ve středu po mši svaté od 9:00 kafíčko ve společenské místnosti.

Svátost smíření

V Polici nad Metují v úterý a pátek před mši sv.

V Machově v sobotu a na Bezděkově v neděli před anebo po mši sv.po domluvě s knězem. V den velkých svátků se nezpovídá.


Kancelář

ÚTERÝ 19:00 - 20:00

STŘEDA 9:00 - 10:00 

Administrátor farnosti: ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK)

777 607 847 (soukromý)