Ohlášky 09. leden 2022 - Svátek Křtu Páně

11.01.2022

Všemohoucí, věčný Bože,
Tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn,
když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý;
dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dcery, a dal jim nový život z vody
a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce. Skrze tvého Syna ...

Aleluja. Jan říkal: Přichází mocnější než já; on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Aleluja. Lk 3,16


9. Leden 2022 Svátek Křtu Páně - Dnes končí doba vánoční

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 30 za dar zdraví a 60 let života
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

10. 1. 2022 Pondělí 1. Týdne v mezidobí

 • Police n/M - mše svatá nebude

11. 1. 2022 Úterý 1. Týdne v mezidobí

 • Police n/M 18:00 za + Pavla a + Evžena Ogriščenkovi

12. 1. 2022 Středa 1. Týdne v mezidobí

 • Bezděkov n/M 17:00 mše svatá
 • Machov 18:00 mše svatá

13. 1. 2022 Čtvrtek 1. Týdne v mezidobí / Sv. Hillaria, biskupa a učitele církve

 • Police n/M - 8:00 za kmotřenky a kmotřence

14. 1. 2022 Pátek 1. Týdne v mezidobí

 • POLICE n.M19:00 PASTORAČNÍ RADA
 • Police nad Metují 17:00 Adorace
 • Police 18:00 za zemřelou rodinu Jenkovou

15. 1. 2022 Sobota 1. Týdne v mezidobí

 • Police n/M - 18:00 za živé a mrtvé farníky

16. Leden 2022 2. Neděle v mezidobí 

 • Dnes bude v Polici dětská kytarová mše!!!
 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za dar víry pro děti a jejich rodiny
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde: