OHLÁŠKY – 10. LEDNA 2021 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

09.01.2021

Svátky v týdnu

Dneska končí doba vánoční a začíná 1. týden mezidobí

Za týden - 2. neděle v mezidobí

Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


Nabídky, oznámení, pozvánky

Můžeme objednávat mše sv. na leden, únor až červen.

V lednu proběhne Tříkrálová sbírka. Tentokrát online. Více informaci na nástěnce.

Informace

Farní akce z důvodu ohrožení infekci coronavirem se konat nebudou.

Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.


Svátost smíření

Po telefonické domluvě

V den velkých svátků se nezpovídá.

Dneska končí doba vánoční a začíná 1. týden mezidobí

Za týden - 2. neděle v mezidobí

Kancelář

Po telefonické domluvě

Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)