Ohlášky 11. 02. 2024 - 18. 02. 2024 - 6. neděle v mezidobí B 2024

11.02.2024

Přehled bohoslužeb

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. Skrze tvého Syna ...

Slitováváš se nade všemi, Bože, a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil; nechceš nás trestat za naše hříchy, protože chceš, abychom se obrátili, a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh.


Aleluja. Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův. Srov. Žl 95,8ab

11. 2. 2024 Neděle - 6. neděle v Mezidobí B - Světový den nemocných

Udělování Svátosti Pomazání nemocných

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za Annu Havlíkovou k nedožitému 100 výročí
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

12. 2. 2024 Pondělí – 6. Týdne v mezidobí

 • Police n/M - mše nebude

13. 2. 2024 Úterý – 6. Týdne v mezidobí

 • Police n/M – 17:00 za + maminku Věru Martincovou, její rodiče a její živé a + sourozence

14. 2. 2024 POPELEČNÍ STŘEDAden přísného postu Sv. Valentýn

 • Police n/M – 17:00 za Boží pomoc a požehnání pro manžela Josefa Kožíka, za uzdravení z těžké nemoci
 • Machov 18:00 mše svatá

15. 2. 2024 Čtvrtek – po popeleční středě - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků

 • Police n / M – 8:00 mše sv. s prosbou za nová kněžská povolání
 • Police 14:00 zádušní za + Lotu Prouzovou + kremace

16. 2. 2024 Pátek - po popeleční středě

 • Police n/M – 17:00 za Kazimíra s prosbou o uzdravení
 • 16:00 adorace a 16:25 Křížová cesta

17. 2. 2024 Sobota - po popeleční středě - sv. Alexia a druhů, řeholníků

 • Police n/M – 17:00 za + Ludvíka Žandovského, rodiče z obou stran, sestru a švagra

18. 2. 2024 Neděle - 1. neděle postní B

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za živé a + farníky
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá  

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka

Ohlášky soubor ke stažení zde