Ohlášky - 11. července 2021 15. neděle v mezidobí

11.07.2021

Svátky v týdnu a bohoslužby - změna

Ve čtvrtek, pátek a sobotu mše sv. se tento týden nebudou konat.


  • Výjimečně pořádek bohoslužeb v neděli 18. července: na Bezděkově v 15 hod, v Polici nad Metují v 16:30. 
  • V týdnu po 18. červenci pořádek bohoslužeb bude jako obvykle.
  • Příští neděle bude 16. v mezidobí. 

Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Děkuji za květinovou výzdobu naších kostelů.

Nabídky, oznámení, pozvánky

Můžeme objednávat mše sv. na červenec a srpen.

Informace

  • Koncert v úterý 13.7.2021, Bezděkov nad Metují od 18 hod, zpívá Eliška Pohnerová (dříve působila v pěveckém sboru na Bezděkově) s doprovodem, zahrají lyrické písně, balady a francouzské šansony vlastní tvorbu i upravené známé hity.
  • Koncert v rámci festivalu Za poklady Broumovska: 31. 7. Bezděkov, 18:00, Jiří Bárta, violoncello + Terezie Fialová, klavír
  • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.

Kancelář

Po telefonické domluvě

Svátost smíření

Ve středy a pátky před mši sv.

V den velkých svátků se nezpovídá.

Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)