OHLÁŠKY – 11. DUBNA 2021 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

11.04.2021

Končí velikonoční oktáv. Tento týden mše sv. v Polici nad Metují budou se konat ve středu v 18:30, ve čtvrtek v 8:30 a v pátek v 18:30. V úterý mše sv. se konat nebude. O víkendu mše jako obvykle.

Příští neděli bude 3. neděle velikonoční.

Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Za týden sbírka na obnovu církevních staveb v naší farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


Nabídky, oznámení, pozvánky

Můžeme objednávat mše sv. na květen až červen.


Informace

Farní akce se konat nebudou (kromě bohoslužeb, které se konají pravidelně ale s dodržením protipandemických opatření).

Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.


Kancelář

Po telefonické domluvě


Svátost smíření

Po telefonické domluvě

V den velkých svátků se nezpovídá.


Administrátor farnosti: ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)