Ohlášky 12. 02. 2023 - 19. 02. 2023 - 6. neděle v mezidobí - rok A 2023

12.02.2023

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce;
dej nám svou milost, ať žijeme tak,
abychom byli tvým důstojným příbytkem.
Skrze tvého Syna ...

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja. Mt 11,25


Biblické hodiny

Milí farníci a zájemci o bibli. Dne 31. ledna 2023 jsme poprvé uskutečnili setkání a biblickou hodinu na faře, v Polici n. Metují - základní údaje o bibli. Nyní budeme pokračovat každé druhé a čtvrté úterý v měsíci odpoledne od 16:30 do 17:25 ve farní místnosti. Probíráme úvod do starého zákona, dále pokračujeme s historií Izraele, okolních národů a pak se budeme zabývat jednotlivými knihami Starého zákona.

Jste srdečně zváni. P. Pilka, farář


Přehled bohoslužeb

12. 2. 2023 - 5. Neděle v mezidobí - Sv. Agáta, panna a mučednice 

 • Machov - 8:00 za živé a + farníky
 • Police n/M - 9:30 za + Věru Martincovou, její rodiče, sourozence a celý rod
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

13. 2. 2023 Pondělí - 6. Týdne v mezidobí Police n/M - MŠE NEBUDE

14. 2. 2023 Úterý - 6. Týdne v mezidobí / Sv. Valentýn

 • Police n/M 16:30- 17:25 BIBLICKÁ HODINA - FARA
 • Police n/M 18:00 mše svatá

15. 2. 2023 Středa - 6. Týdne v mezidobí

 • Bezděkov n/M 17:00 - mše svatá
 • Machov 18:00 - mše svatá

16. 2. 2023 Čtvrtek - 6. Týdne v mezidobí / 14. pražských mučedníků OFM Bedřicha Bachsteina a druhy

 • Police n/M - 8:00 za rodiče Mazáčovi a duše v očistci

17. 2. 2023 Pátek - 6. Týdne v mezidobí / Sv. Alexia a druhů, řeholníků

 • Police n/M 14:00 zádušní za + Věru Linhartovou + pohřeb do hrobu
 • Police n/M 18:00 mše svatá

18. 2. 2023 Sobota - 6. Týdne v mezidobí - Sbírka SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

 • Police n/M 18:00 za + Olgu a Ivetu Bieľakovou /+manželku a +snachu/

19. 2. 2023  - 7. Neděle v mezidobí - Sbírka SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 živé a mrtvé farníky
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde

Svatý Valentýne,

za svého života jsi byl pro všechny znamením lásky a dobrým vůdcem lidí tobě svěřených, otcem chudých a mučedníkem Ježíše Krista. Nyní žiješ v Boží plnosti, proto tě prosíme: podepři nás svou mocnou ochranou a ochraňuj mladé, kteří od tebe očekávají ochranu a pomoc, daruj jim milost nezbytného rozlišování v započaté cestě i vzájemnou úctu.

Našim rodinám daruj lásku Ježíše Krista, aby uměly vzdávat díky Bohu v radosti, znovu se vzájemně nacházet v těžkostech, odpouštět si ve slabostech, podpírat se na namáhavé cestě, která vede k životu věčnému

a k Bohu, od kterého jsme všichni vyšli. Amen.