Ohlášky 12.03. 2023 - 19. 03. 2023 - 3. neděle postní - rok A 2023

13.03.2023

Bože, studnice milosrdenství a dobroty,

ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí;

a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Pane, ty jsi skutečně Spasitel světa; dej mi živou vodu, abych už nežíznila. Jan 4,42.15

12. 3. 2023 - 3. Neděle postní

 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za rodiče Matějcovi, Johnovi , jejich sourozence a duše v očistci
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

13. 3. 2023 Pondělí po 3. Neděli postní

 • Výročí zvolení papeže Františka Police n/M – MŠE NEBUDE

14. 3. 2023 Úterý po 3. Neděli postní 

 • Police n/M 18:00 – za požehnání a ochranu pro vnučku k 18ti narozeninám

 • Police n/M 19:00 Biřmování – setkání č 2. FARA

15. 3. 2023 Středa po 3. Neděli postní

 • Machov 18:00 – mše svatá
 • Bezděkov n/M 17:00 – za Helenu, za pokoj do srdce a zbavení strachu 16:30 Křížová cesta

16. 3. 2023 Čtvrtek po 3. Neděli postní 

 •  Police n/M – 8:00 za uzdravení Martina, prosba o Boží pomoc pro lékaře, kt. Bude rozhodovat o další léčbě a možné operaci

17. 3. 2023 Pátek po 3. Neděli postní / Sv. Patrika, biskupa

 • 17:00 Adorace 17:30 Křížová cesta

Police n/M 18:00 za uzdravení Venduly

18. 3. 2023 Sobota po 3. Neděli postní / Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

 • Police n/M 18:00 za vnitřní uzdravení dcery

19. 3. 2023 - 4. Neděle postní - Sbírka - Misijní koláč

 • Suchý důl - 15:00 Křížová cesta
 • Machov – 8:00 za živé a mrtvé farníky
 • Police n/M – 9:30 za dědu Josefa Nentwicha za manžela, za syna
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

Slitováváš se nade všemi, Bože, a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil; nechceš nás trestat za naše hříchy, protože chceš, abychom se obrátili, a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh. srov. Mdr 11,23-24

IŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde