Ohlášky 12. 05. 2024 - 19. 05. 2024 - 7. neděle velikooční B 2024

14.05.2024

Všemohoucí, věčný Bože, Tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus,
vstoupil na nebesa, a tím bylo povýšeno i celé lidstvo;
naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy. 

Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Mt 28,19.20 .

12. 5. 2024 - 7. Neděle velikonoční - Slavnost Nanebevstoupení Páně

 • 18:00 Mariánská pobožnost - Hvězda
 • Machov 8:00 - mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za rodiče a prarodiče z obou stran, bratra Jaroslava a duše v očistci
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

13. 5. 2024 Pondělí - po 7. Neděli velikonoční / Panny Marie Fatimské

 • Police n/M – mše nebude

14. 5. 2024 Úterý - Svátek sv. Matěje, apoštola

 • Police n/M – 18:00 za zemřelého Ottu

15. 5. 2024 Středa – po 7. Neděli velikonoční

 • Bezděkov n/M – 17:00 mše svatá
 • Machov 18:00  - za nenarozené dítě Lukáše

16. 5. 2024 Čtvrtek – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

 • Police nad Metují - 8:00 za tatínka Jana, bratra a synovce

17. 5. 2024 Pátek - po 7. Neděli velikonoční

 • Police n. M - 8:00 za nenarozené dítě Tomáše 
 • Náboženství v Machově dnes nebude

18. 5. 2024 Sobota – po 7. Neděli velikonoční / Sv. Jana I., papeže

 • Police n/M – 18:00 na dobrý úmysl dárce

19. 5. 2024 - Neděle - Slavnost Seslání Ducha Svatého

 • Hlavňov - 17:00 – dětská mše - Hvězda - za rodiny Sochůrkovu a Novákovu živé a mrtvéSbírka na potřeby diecéze
 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za zemřelé z rodiny Maškových a duše v očistci
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

Dnes končí velikonoční doba


Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376


Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka

Ohlášky soubor ke stažení zde