Ohlášky 12. 11. 2023 - 19. 11. 2023 - 32. neděle v mezidobí - rok A 2023

15.11.2023

Od 25. 10. až do 8. 11. je možné získávat plnomocné odpustky za duše v očistci. Za podmínek: návštěva hřbitova, modlitba za duše v očistci a modlitby Věřím, Otčenáš, Zdrávas a na úmysl papeže Františka, také přijmout svátost smíření a svaté přijímání.


Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.

Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Aleluja. Bděte a buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete Mt 25,1-13;

Přehled bohoslužeb

12. 11. 2023  32. Neděle v mezidobí A

 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za zemřelé Karla a Marii Hornychovi a jejich rodiče
 • Bezděkov n/M - 11:00

13. 11. 2023 Pondělí – Památka sv. Anežky České, panny

 • Police n/M - mše nebude

14. 11. Úterý – 32. Týdne v mezidobí 

 • Police n. M 15:30 Biblická hodina – 1. Samuelova
 • Police n. M - 17:00 za + Bělu Potůčkovou

15. 11. 2023 Středa - 32. Týdne v mezidobí / Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

 • Bezděkov n/M – 17:00 mše svatá
 • Machov - 18:00 – mše svatá

Svatá Anežka Česká

16. 11. 2023 Čtvrtek - 32. Týdne v mezidobí / Sv. Markéty Skotské, sv. Gertrudy, panny

 • Police n / M – 8:00 za + rodiče Ticháčkovi, příbuzenstvo a duše v očistci

17. 11. 2023 Pátek – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice Den boje za demokracii a svobodu 16:00 Adorace + růženec

 • Police n/M – 17:00 za rodiny Krtičkovu a Katzerovu

18. 11. 2023 Sobota – Posvěcení římských bazilik Sv. Petra a Pavla

 • Police n/M – 17:00 za + syna Pavla a + kamaráda Petra

Pomazání nemocných ve farnosti - společné

19. 11. 2023 - 33. Neděle v mezidobí A

 • Pomazání nemocných ve farnosti - společné
 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 na poděkování za úrodu a všechny živé a zemřelé obce Žďár nad Metují
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka

Ohlášky soubor ke stažení zde