OHLÁŠKY –13.ČERVNA 2021 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

13.06.2021

Svátky v týdnu 

  • Za týden 12. neděle v mezidobí a sbírka na obnovu staveb v naší farnosti.

Nabídky, oznámení, pozvánky

  • Můžeme objednávat mše sv. na červen a červenec.

Poděkování

  • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Dnešní sbírka je na charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Děkuji za květinovou výzdobu naších kostelů. 
  • Děkuji za přípravu slavnosti Božího Těla. Za břízy a jejich umístění v kostele. Děkuji za přípravu oltářů. A za hudební doprovod. Všem Pán Bůh zaplať.

Informace

  • Farní akce se konat nebudou (kromě bohoslužeb, které se konají pravidelně ale s dodržením protipandemických opatření).
  • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.

Svátost smíření

Ve středy a pátky před mši sv.

V den velkých svátků se nezpovídá.

Kancelář

Po telefonické domluvě