OHLÁŠKY – 13. PROSINCE 2020 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

13.12.2020

Svátky v týdnu

Příští neděli bude 4. neděle adventní.

Poděkování

  • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Pán Bůh zaplať. 
  • Děkuji za úklid a přípravu naších kostelů na Vánoce.
  • Příští neděli se bude konat sbírka na obnovu kostelů, kaplí a fary v naší farnosti.

Oznámení, pozvánky

Můžeme objednávat mše sv. na leden, únor, březen a celý příští rok.

Svátost smíření

  • V sobotu 19. prosince od 17:30 bude příležitost svaté zpovědi v Machově.
  • V úterý 22. prosince od 17:00 svatá zpověď v Polici nad Metují.
  • Ve středu 23. prosince od 16:30 bude se konat zpověď na Bezděkově.
  • V den velkých svátků se nezpovídá.

Informace

  • Farní akce z důvodu ohrožení infekci coronavirem se konat nebudou.
  • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku. 

Administrátor farnosti:

ThLic. Mgr. Jarosław Furtan, PhD.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (farní - síť ČBK), 777 607 847 (soukromý)

Kancelář 

po telefonické domluvě