Ohlášky 14. 05. 2023 -21. 05. 2023 - 6. neděle velikonoční - rok A 2023

14.05.2023

Všemohoucí Bože,

dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení

se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě.

Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu. Aleluja. Jan 14,23

Přehled bohoslužeb

14. 5. 2023 - 6. Neděle velikonoční

 • 18:00 Hvězda – Mariánská pobožnost - zpívá Bezděkov 
 • Machov – 8:00 za živé a + farníky
 • Police n/M – 9:30 za + Marii Melicharovou a duše v očistci
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

15. 5.2023 Pondělí po 6. Neděli velikonoční 

 • Police n/M – mše svatá NEBUDE

16. 5 Úterý - Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

 • Police n.M 16:30 - biblická hodina
 • Police n/M – 18:00 za + členy růžencového bratrstva

17. 5. 2023 Středa - po 6. Neděli velikonoční 

 • Bezděkov n/M 17:00 – mše svatá
 • Machov 18:00 – mše svatá

18. 5. 2023 Čtvrtek po 6. Neděli velikonoční Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – 

SE PŘEKLÁDÁ NA NEDĚLI

 • Police n/M 8:00 – za + Oldřicha Hubku a rodiče

19. 5. 2023 Pátek po 6. Neděli velikonoční 

 • Police n. M 18:00 - za + prarodiče, tetu a rodiče Plachtovi

20. 5. 2023 Sobota po 6. Neděli velikonoční / Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze - na Moravě Sv. Bernardína Sienského, kněze

 • Police n/M- 18:00 – za + Františka Brahu

21. 5. 2023 - 7. Neděle velikonoční

18:00 Hvězda – Mše dětská + Mariánská pobožnost

 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za + pana Schvarze ……………..
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12:10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar 11:30 - 12:15 / 12:15 - 13:0

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde


Mária, Matko a Královno rodin, voláme k Tobě!

Je tolik rodin, které se ocitají v bezvýchodné situaci. Potřebují Tvoji bezpečnou ochranu a Tvoji pomoc.

Je tolik rodin, které jsou v krizi víry a v bludu. Potřebují Tvoji jasnost, Tvoji jistotu, Tvoji odvahu víry.

Je tolik rodin, které jsou v nouzi a tísni. Potřebují Tvoji pomoc a Tvoji přímluvu.

Je tolik rodin, které jsou ve slabosti a v selhávání. Potřebují tvojí sílu a Tvoji čistotu.

Je tolik rodin, které jsou bezradné při těžkostech ve výchově. Potřebují Tvoji mateřskou lásku a Tvoji formující ruku

Je tolik rodin, které jsou rozvrácené pro nelásku. Potřebují Tvoji dobrotu a Tvoje láskyplné pochopení.

Mária, Matko Královno rodin, pros za nás, provázej nás a žehnej nám. Amen.