Ohlášky 14.listopadu 2021 33. neděle v mezidobí

16.11.2021

Bože, tvůj služebník (tvá služebnice) přijme s vírou svátost nemocných;
prosíme tě: ať ho (ji) pomazání tímto olejem posilní a uleví mu (jí) v bolestech. Skrze Krista, našeho Pána. Odpověď: Amen.

Aleluja. Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli obstát před Synem člověka. Lk 21,36


Od 16-18. 11. 2021 odjedu na Slovensko. V nouzi mne zastupují kněží sousedé, P. Hoffmann, P. Lanži a P. Kunert.


Přehled bohoslužeb

14. Listopad 2021 33. Neděle v mezidobí - Při mši svaté budeme udělovat svaté pomazání

Podmínkou je Nemoc, 60 let a svátost smíření, (možná dodatečně i po pomazání)

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za Boží ochranu a požehnání pro nově rodící se život
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

15. 11. 2021 Pondělí - 33. Týdne v mezidobí / sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve.

 • 18:00 Police n/M mše svatá

16. 11. 2021 Úterý- 33. Týdne v mezidobí / Sv. Markéty Skotské, anebo sv. Gertrudy, panny.

 • Police n M 13:45 náboženství
 • Police n/M mše svatá nebude

17. 11. 2021 Středa - Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 • Bezděkov n/M 17:00 mše svatá nebude
 • Machov 18:00 mše svatá nebude

18. 11. 2021 Čtvrtek - 33. Týdne v mezidobí /Posvěcení řím. bazilik sv. apošt. Petra a Pavla.

 • Police n/M - mše svatá nebude

19. 11. 2021 Pátek - 33. Týdne v mezidobí

 • Machov 12:15 náboženství 
 • Police n/M - 17:00 Adorace
 • Police n/M - 18:00 za + bratra Jaroslava a poděkování za 75 let života

20. 11. 2021 Sobota - 33. Týdne v mezidobí

 • Hradec Králové 9:00 Setkání mládeže
 • Police n/M - 18:00 za živé a + farníky

21. Listopad 2021 Slavnost Ježíše Krista Krále - 34. Neděle v mezidobí - Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

1. svaté přijímání Police n. Metují

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + varhaníky, hudebníky, a zpěváky z kůru Polického kostela
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Adorace a zpověď

Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.


Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Soubor ohlášek ke stažení zde