OHLÁŠKY –14. ÚNORA 2021 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

14.02.2021

Svátky v týdnu

 • Ve středu 17. února - POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu. Mše svatá v Polici n/M. výjimečně v 18:30!!!
 • Pobožnost křížové cesty prosím pomodlete se doma
 • Za týden - 1. neděle postní, jako na popeleční středu bude udělován popelec
 • Příště sbírka - Svatopetrský haléř.

Poděkování

 • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 • Děkuji za květinovou výzdobu kostelů.

Nabídky, oznámení, pozvánky

 • Můžeme objednávat mše sv. na březen až červen.

Informace

 • Farní akce se konat nebudou (kromě bohoslužeb, které se konají pravidelně ale s dodržením proti pandemických opatření).
 • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.

Kancelář

 • Po telefonické domluvě

Svátost smíření

 • Po telefonické domluvě
 • V den velkých svátků se nezpovídá

Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)