Ohlášky 15. 01 2023 - 22. 01. 2023 - 2. neděle v mezidobí - rok A 2023

17.01.2023

Všemohoucí, věčný Bože,
ty řídíš všechno na nebi i na zemi;
vyslyš prosby svého lidu
a dej našim dnům svůj řád a mír.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Aleluja. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Aleluja. Jan 1,14.12


Přehled bohoslužeb

15. 1. 2023 - 2. Neděle v mezidobí 

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za uzdravení pravnoučka
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

16. 1. 2023 Pondělí - 2. Týdne v mezidobí

Police n/M - MŠE NEBUDE

17. 1. 2023 Úterý - Památka sv. Antonína, opata

 • Police n/M - 18:00 - za + Lubomíra Adamů

18. 1. 2023 Středa - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů - týden modliteb za jednotu

 • Bezděkov n/M - mše svatá
 • Machov 18:00 - za + Miladu Salfickou

19. 1. 2023 Čtvrtek - 2. Týdne v mezidobí Police n/M - 8:00 za + Josefa Malíka, rodiče, bratra s manželkou a duše v očistci

20. 11. 2023 Pátek -2. Týdne v mezidobí /Sv. Fabiána, papeže a mučedníka; sv. Šebestiána, mučedníka

 • Police n/M 

17:00 Adorace a růženec 

18:00 - za + Jiřího Vacka  

 • 19:00 PASTORAČNÍ RADA

21. 1. 2023 Sobota - Památka sv. Anežky římské, panny a mučednice

 • Police nad Metují 18:00 mše svatá

22. 1. 2023 - 3. Neděle v mezidobí - Neděle Božího Slova

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za rodiče Ticháčkovi. Příbuzenstvo a duše v očistci
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

Modlitba za voliče

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž e rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. Prosíme o moudrost pro každého z nás, aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen.

Modlitba za prezidenta

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, i ti kdo vládnou, jsou ve tvých službách; vyslyš naše prosby za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.


BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde