Ohlášky - 16. května 2021 7. neděle velikonoční - nanebevstoupení páně

16.05.2021

Dnes prožíváme slavnost Nanebevstoupení Páně

Sbírka na obnovu staveb v naší farnosti.

Příští týden slavnost seslání Ducha svatého a konec velikonoční doby.

Ve středu 26. května v 19 hod. naši farnost navštíví pan biskup Jan Vokál a generální vikář Jan Paseka. Všichni jste zváni na setkání. 


Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

Pí. Hulinové děkuji za vyčištění koberců a službu kapličce na Hvězdě.

Nabídky, oznámení, pozvánky

Můžeme objednávat mše sv. na květen až červenec.


Informace

  • Změna bohoslužeb:

středa 18:30 

čtvrtek 8:30

pátek v 18:30

neděle v 8:00


  • Farní akce se konat nebudou (kromě bohoslužeb, které se konají pravidelně ale s dodržením protipandemických opatření).
  • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.

Svátost smíření

  • Po telefonické domluvě
  • V den velkých svátků se nezpovídá.

Kancelář

  • Po telefonické domluvě

Administrátor farnosti: 

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)