Ohlášky 17. 03. 2024 - 24. 03. 2024 - 5. neděle postní B 2024

19.03.2024

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení;
oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.  Jan 12,26

Přehled bohoslužeb

17. 3. 2024 Neděle - 5. neděle postní B Smrtelná Mše dětská kytarová

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za všechny Josefy: manžela Josefa Nentvicha, syna Josefa a vnuka Josefa
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

18. 3. 2024 Pondělí – po 5. Neděli postní / Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

 • Police n/M - mše nebude

19. 3. 2024 Úterý – Slavnost Sv. Josefa, snoubence Panny Marie

 • Hradec králové 14:00 + Mons. Josef Socha -pohřeb
 • Police n/M – 17:00 za syna Davida a jeho rodinu

20. 3. 2024 Středa - po 5. Neděli postní

 • Bezděkov n/M – 17:00 mše svatá 16:30 křížová cesta
 • Machov 18:00 - mše svatá

21. 3. 2024 Čtvrtek – po 5. Neděli postní

 • Police n / M – 8:00 za + Josefa Malíka, rodiče a duše v očistci

22. 3. 2024 Pátek - po 5. Neděli postní

 • Police n/M – 17:00 za uzdravení Šárky Galusové
 • 16:00 adorace a 16:25 Křížová cesta

23. 3. 2024 Sobota - po 5. Neděli postní

 • Police n/M – 17:00 za rodiny Križánkovou, Adamuščinovou a Gociekovou

24. 3. 2024 Neděle - Květná (Pašijová) neděle - 6. postní B

 • police Svátost smíření 15:30-17:30
 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za dceru Gabrielu a její rodinu
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá  

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka

Ohlášky soubor ke stažení zde