Ohlášky 17. 09. 2023 - 24. 09. 2023 - 24. neděle v mezidobí - rok A 2023

18.09.2023

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. 

Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán; milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja. Jan 13,34

Přehled bohoslužeb

17. 9. 2023 Neděle - 24. Neděle v mezidobí A - Sv. Robert Bellarmin

 • OSTAŠ : 15:00 POUTNÍ MŠE KE CTI SV. KŘÍŽE
 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 na poděkování za 60 let společného života a za Boží pomoc do dalších let
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

18. 9. 2023 Pondělí – 24. Týdne v mezidobí 

 • Police n. M - mše svatá nebude

19. 9. Úterý – 24. Týdne v mezidobí / Sv. Januária, biskupa a mučedníka, 

 • Police n. M -18:00 za + rodiče a příbuzné a živou rodinu
 • Police n. M 19:00 setkání biřmovanců

20. 9. 2023 Středa -Památka sv. Sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze a Pavla CHong Hasanga a druhů, mučedníků

 • Náboženství 13:45 – 15,30 ZŠ Police
 • Bezděkov n/M – 17:00 za + rodiče a příbuzné a živou rodinu 
 • Machov – 18:00 mše svatá

21. 9. 2023 Čtvrtek - Svátek Sv. Matouše, apoštola a evangelisty

 • Police n / M – 8:00 za + rodiče a příbuzné a živou rodinu

22. 9. 2023 Pátek – 24. Týdne v mezidobí 

 • Machov Náboženství 11:30 a + 12:15
 • Police n/M – 18:00 za + rodiče a příbuzné a živou rodinu

23. 9. 2023 Sobota – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

 • Suchý Důl 11:00 křest Tomáš Kohl
 • Police n/M - 18:00 za + rodiče a příbuzné a živou rodinu

24. 9. 2023 Neděle - 24. Neděle v mezidobí A - Sv. Gerard (Jaromír)

 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za uzdravení kamarádky Martiny
 • Bezděkov n/M – 11:00 mše svatá

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka

Ohlášky soubor ke stažení zde