OHLÁŠKY – 17. KVĚTNA 2020 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

16.05.2020

Znovuobnovení bohoslužeb

Milí farníci, i přes konec nouzového stavu bohoslužeb se může účastnit nejvýše 100 osob, a to za dodržení hygienických pravidel kvůli šíření coronaviru. V naší farnosti není nutné si místo na mši sv. rezervovat. Prosím, abyste měli u sebe dezinfekční prostředek pro vlastní použití. Starším a osobám s oslabenou imunitou doporučují zůstat doma a zúčastnit se mší svatých online anebo přes TV až do 8. června, kdy nastane úplný konec omezení.  


Neděle modliteb za pronásledované křesťany

Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste.

I když většinou vychází z náboženského fundamentalismu, především islámského, tak represe proti křesťanům narůstají i v jiných zemích.

Zvláště tragická je situace na Středním východě, v místech počátků křesťanství, kde křesťanským církvím hrozí úplný zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří.

Situace náboženských menšin, jako jsou křesťané, je v různých muslimských zemích velmi odlišná. Téměř v žádné zemi s muslimskou většinou není náboženská svoboda realizována. Pod tlak se však dostávají i křesťané na Západě, zejména vlivem agresivního liberalismu a sekularizace.

Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v Písmu svatém: "Trpí-li jedna část, trpí spolu s ní všechny" (srov. 1 Kor 12,26), říká svatý Pavel. Je důležité si uvědomit, že v praktické rovině jsme právě my často jedinými, kteří mohou ještě pomoci. Spojme se proto s pronásledovanými křesťany v modlitbě a v konkrétní hmotné pomoci formou dnešní sbírky.


Svátky v týdnu

  • Ve čtvrtek začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Svatého Ducha.
  • Za týden slavnost Nanebevstoupení Páně

Svátost smíření

  • Po telefonické domluvě s knězem.  

Poděkování

  • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Děkuji za květinovou výzdobu naších kostelů.

Informace

  • Můžeme objednávat mše sv. na květen a další měsíce.
  • Velikonoční svíčky (60 Kč/kus) můžete si vyzvednout v kostele.
  • Srdečně vás zveme do návštěvy naších webových stránek: farnostpolice.cz a stránky Farnost Police na Facebooku. 

Administrátor farnosti:

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, www.jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK)

777 607 847 (soukromý)

Kancelář

ÚTERÝ 19:00 - 20:00 (po telefonické domluvě)

STŘEDA 9:00 - 10:00 (po telefonické domluvě)


Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Milí farníci, i přes konec nouzového stavu bohoslužeb se může účastnit nejvýše 100 osob, a to za dodržení hygienických pravidel kvůli šíření coronaviru. V naší farnosti není nutné si místo na mši sv. rezervovat. Prosím, abyste měli u sebe dezinfekční prostředek pro vlastní použití. Starším a osobám s oslabenou imunitou doporučují zůstat doma a...

Milí farníci, i přes konec nouzového stavu bohoslužeb se může účastnit nejvýše 100 osob, a to za dodržení hygienických pravidel kvůli šíření coronaviru. V naší farnosti není nutné si místo na mši sv. rezervovat. Prosím, abyste měli u sebe dezinfekční prostředek pro vlastní použití. Starším a osobám s oslabenou imunitou doporučují zůstat doma a...