OHLÁŠKY – 18. DUBNA 2021 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

18.04.2021

Tento týden mše sv. v pátek v Polici nad Metují bude výjimečně v 19:00.

Příští neděli bude 4. neděle velikonoční.


Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Dnešní sbírka na obnovu církevních staveb v naší farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Za týden sbírka na kněžský seminář


Nabídky, oznámení, pozvánky

Můžeme objednávat mše sv. na květen až červen.


Informace

Farní akce se konat nebudou (kromě bohoslužeb, které se konají pravidelně ale s dodržením protipandemických opatření).

Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.


Kancelář

Po telefonické domluvě

Svátost smíření

Po telefonické domluvě

V den velkých svátků se nezpovídá.


Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. Jarosław Furtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý