OHLÁŠKY – 18. ŘÍJNA 2020 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE

17.10.2020

Diecézní biskup vydal církevní opatřeni v souvislosti s pandemií

Od 12. do 25. října mši sv. se bude moci zúčastnit jenom 6 osob včetně kněze a asistence. Prosím, abyste se mi ohlásili telefonicky a rezervovali si místo na nedělní mše. 

Svátky v týdnu

 • Ve čtvrtek památka sv. Jana Pavla II. papeže
 • Příští neděle bude 30. neděle v mezidobí - na Bezděkově a v Machově slavnost Posvěcení kostela. 
 • Sbírka na obnovu staveb v naší farnosti. 

Poděkování

 • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 • Děkuji za květinovou výzdobu kostelů. 

Informace

 • Můžeme objednávat mše sv. na listopad, prosinec a na rok 2021.
 • V úterý formační setkaní z důvodu na nouzový stav se konat nebude.
 • Ve středu po mši svaté od 9:00 kafíčko po dobu nouzového stavu se konat nebude.
 • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.
 • V sobotu 24. října v 9:00 hod. se uskuteční Vikariátní závod po dvojicích. Je určený pro mladé od 15 let. Více informací na plakátku, https://m.vikariatnachod.webnode.cz, nebo u P. Filipa Duška

Svátost smíření

 • V Polici nad Metují v úterý a pátek před mši sv.
 • V Machově v sobotu. 
 • Na Bezděkově v neděli před anebo po mši svaté po domluvě s knězem. 
 • V den velkých svátků se nezpovídá.

Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, PhD.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)

Kancelář

ÚTERÝ 19:00 - 20:00 (po telefonickém objednání)

STŘEDA 9:00 - 10:00 (po telefonickém objednání)