Ohlášky 19. 02. 2023 - 26. 02. 2023 - 1. neděle postní - rok A 2023

19.02.2023

Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože,
abychom vždycky poznávali, co se ti líbí,
a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli.
Skrze tvého Syna ...

Aleluja. Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Aleluja. 1 Jan 2,5


Přehled bohoslužeb

19. 2. 2023 - 7. Neděle v mezidobí

 • Machov - 8:00 za Josefu Koutnou
 • Police n/M - 9:30 živé a mrtvé farníky
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

20. 2. 2023 Pondělí - 7. Týdne v mezidobí

 • Police n/M - MŠE NEBUDE

21. 2. 2023 Úterý - 7. Týdne v mezidobí / Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

 • Police n/M MŠE NEBUDE

22. 2. 2023 POPELEČNÍ STŘEDA - Den přísného postu!

 • Při mši bude udělen popelec
 • Bezděkov n/M 16:30 Křížová cesta  / 17:00 - za Josefu Koutnou
 • Police n/M 18:00 - mše svatá

23. 2. 2023 Čtvrtek - po Popeleční středě

 • Police n/M - 8:00 za Josefu Koutnou

24. 2. 2023 Pátek - po Popeleční středě

 • 17:00 Adorace 17:30 Křížová cesta
 • Police n/M 18:00 za Josefu Koutnou
 • FARA 19:00 Příprava na biřmování 1X

25. 2. 2023 Sobota - po Popeleční středě

 • Police n/M 18:00 na poděkování a za další pomoc, ochranu a vedení

26. 2. 2023 - 1. Neděle postní

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za živé a mrtví farníky
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde


Slitováváš se nade všemi, Bože, a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil; nechceš nás trestat za naše hříchy, protože chceš, abychom se obrátili, a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh. srov. Mdr 11,23-24


Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst,

kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu,

abychom se naučili sebeovládáním

statečně přemáhat zlo a konat dobro.

Prosíme o to skrze tvého Syna ...