Ohlášky 19. 03. 2023 - 26. 03. 2023 - 4. neděle postní - rok A 2023

19.03.2023

Bože, tys poslal na svět svého Syna

a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení; oživ víru svého lidu,

abychom se s oddanou zbožností

připravovali na velikonoční svátky.

Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude mít světlo života. Jan 8,12

Tobě Bůh svěřil svého Syna, do tebe Maria vložila svou důvěru; s tebou Kristus dorostl v muže. Svatý Josefe, buď i naším otcem a veď nás cestou života. Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu, a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.


Přehled bohoslužeb


19. 3. 2023 - 4. Neděle postní - Sbírka - Misijní koláč

 • Suchý důl - 15:00 Křížová cesta 
 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 za dědu Josefa Nentwicha za manžela, za syna
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

20. 3. Pondělí Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

 • Police n/M 18:00 - za zdárné ukončení studia a státnic pro Petru Ulrychovou

21. 3. 2023 Úterý po 4. Neděli postní 

 • Police n/M 18:00 – za zdárné ukončení studia a státnic pro Petru Ulrychovou

22. 3. 2023 Středa po 4. Neděli postní 

 • 16:30 Křížová cesta  Bezděkov n/M 17:00 – za zdárné ukončení studia a státnic pro Petru Ulrychovou 
 • Machov 18:00 – mše svatá

23. 3. 2023 Čtvrtek po 4. Neděli postní / Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa

 • Police n/M – 8:00 za zdárné ukončení studia a státnic pro Petru Ulrychovou

24. 3. 2023 Pátek po 4. Neděli postní 

 • 17:00 Adorace 17:30 Křížová cesta
 • Police n/M 18:00 za zdárné ukončení studia a státnic pro Petru Ulrychovou

25. 3. 2023 Sobota Slavnost Zvěstování Páně

V noci změna času na letní čas 02:00→03:00

 • Farní zájezd – Narozeniny P. Prokůpek - Svratka
 • Police n/M 18:00 za zdárné ukončení studia a státnic pro Petru Ulrychovou

26. 3. 2023 - 5. Neděle postní - Smrtelná

Sv. Kastulus, opat OPraem.

 • Machov – 8:00 za živé a mrtvé farníky
 • Police n/M – 9:30 za P. Jiřího Prokůpka 70 narozeniny
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Ohlášky soubor ke stažení zde