OHLÁŠKY – 19. ČERVENCE 2020 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

18.07.2020

Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dnešní sbírka je na obnovu kostelů v naší farnosti. 

 • Děkuji za květinovou výzdobu kostelů.
 • Děkujeme všem brigádníkům, kteří nám přišli v tomto týdnu na výpomoc s pracemi na odvodnění presbytáře v Rajské zahradě kláštera za jejich poctivou a zodpovědnou práci. kterou všichni vykonali zcela zdarma!! 

Všem Pán Bůh zaplať.

 • pan Ing Miroslav Jirásek
 • pan Petr Voborník
 • pan Milan Šimek
 • pan Marek Čáp
 • pan Dežo Krupa

Informace:

 • Můžeme objednávat mše sv. na srpen a další měsíce.
 • Ve středu po mši svaté od 9:00 kafíčko ve společenské místnosti.
 • Pokračuje oprava sanktusníku, žlabů a hromosvodu na kostele v Polici nad Metují. Děkujeme za modlitby za zdar oprav a finanční podporu.
 • Srdečně vás zveme k návštěvě našich webových stránek: www.farnostpolice.cz a stránky Farnost Police nad Metují na Facebooku. 

Svátost smíření

V Polici nad Metují v úterý a pátek před mši sv.

 • V Machově v sobotu 
 • Na Bezděkově v neděli před anebo po mši sv.po domluvě s knězem. 
 • V den velkých svátků se nezpovídá.

Svátky v týdnu

 • Ve středu svátek sv. Marie Magdalény, ve čtvrtek sv. Brigity, patronky Evropy, v pátek sv. Šarbela.
 • Za týden - 17. neděle v mezidobí a sbírka na charitu.

Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)

Kancelář

ÚTERÝ 19:00 - 20:00

STŘEDA 9:00 - 10:00