OHLÁŠKY – 19. DUBNA 2020 NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

19.04.2020

Znovuobnovení bohoslužeb detaily viz níže

Bohoslužeb se bude moci účastnit:

 • od 27. dubna nejvýše 15 osob
 • od 11. května by to mohlo být 30 osob
 • od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel, či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru.
 • Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

Informace

 • Založili jsme náš You Tube kanál - Farnost Police nad Metují - zde budeme příležitostně přidávat naše videa. Klikněte na You Tube na tlačítko "Odebírat", ať Vám žádná naše videonovinka neuteče
 • Seznam přenosů bohoslužeb on-line je k nalezení na www.mseonline.cz
 • Velikonoční svíčky (60 Kč/kus) můžete si vyzvednout v předsíni kanceláře po domluvě s farníky, kteří mají klíče.
 • Srdečně vás zveme k návštěvě našich nových webových stránek: www.farnostpolice.cz
 • a facebookových stránek - Farnost Police nad Metují

Pravidla pro uvolňování omezení tykající se bohoslužeb:

 • V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb.
 • Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
 • Duchovní si dezinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po ní
 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.
 • Bohoslužebný́ prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný́ prostor.
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech/sborech, který́ vyžaduje shromažďování lidí.
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Svátky v týdnu

 • Ve čtvrtek svátek sv. Vojtěcha, v sobotu svátek sv. Marka.
 • Za týden 3. neděle velikonoční

Svátost smíření

Po dobu nouzového stavu jenom po domluvě s knězem.


Zajímavost: 

Tajemství obrazu Boží Milosrdenství

"Podávám lidem nádobu, se kterou mají přicházet pro milosti k prameni milosrdenství.

Tou nádobou je tento obraz s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti." 


Administrátor farnosti:

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, www.jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK)

777 607 847 (soukromý)

Kancelář

ÚTERÝ 19:00 - 20:00 (po telefonické domluvě)

STŘEDA 9:00 - 10:00 (po telefonické domluvě)


Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU VYHLÁŠENÉHO VLÁDOU ČR A PODLE ROZHODNUTÍ BISKUPA J. VOKÁLA RUŠÍ SE VŠECHNY BOHOSLUŽBY A FARNÍ AKCE DO ODVOLÁNÍ, avšak začne docházet k znovuobnovení bohoslužeb a to od 27.04. v postupných krocích.