Ohlášky 2. Leden 2022 - Slavnost Zjevení Páně ; Tři Králové

03.01.2022

Bože, tys přivedl mudrce,
kteří šli za světlem hvězdy,
k poznání tvého jednorozeného Syna;
doveď i nás, kteří tě poznáváme světlem víry,
k blaženému patření na tvou slávu.
Skrze tvého Syna ...

Když hluboké ticho všechno objímalo a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo, Bože, sestoupilo z královského trůnu z nebe. Mdr 18,14-15 (v. Žl 93)


2. Leden Neděle 2022  Slavnost Zjevení Páně - Tři Králové

 • Otevřen betlém 14:00 - 17:00 
 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za živé a mrtvé farníky
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

3. 1. 2022 Pondělí po Zjevení Páně / Nejsvětějšího jména Ježíš

 • Police n/M - mše svatá nebude

4. 1. 2022 Úterý po Zjevení Páně 

 • Police n/M 18:00 za zemřelého manžela Miroslava Vaňka a duše v očistci

5. 1. 2022 Středa po Zjevení Páně 

 • Bezděkov n/M 17:00 mše svatá
 • Machov 18:00 mše svatá

6. 1. 2022 Čtvrtek po Zjevení Páně 

 • Police n/M - 8:00 mše svatá

7. 1. 2022 Pátek po Zjevení Páně / Sv. Rajmund z Penafortu

1. Pátek v měsíci po mši litanie a zasvěcení srdci Ježíšovu

 • Police n/M 9:00 mše domov důchodců
 • Police nad Metují 17:00 Adorace
 • Police 18:00 za duchovní správce Lokvence, Landu, Herzána Skočdopolského a Lewického

8. 1. 2022 Sobota po Zjevení Páně 

 • Police n/M - 18:30 za živé a mrtvé farníky

9. Leden 2022 Neděle  - Svátek Křtu Páně - Dnes končí doba vánoční

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za dar zdraví a 60 let života
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Adorace a zpověď

 • Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde: