OHLÁŠKY – 20. ZÁŘÍ 2020 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20.09.2020

Poděkování

 • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 • Dnešní sbírka je na obnovu naších kostelů. 
 • Za týden sbírka na církevní školství. 
 • Děkuji za květinovou výzdobu kostelů. 
 • Děkuji za výpomoc v době mé dovolené otci Martinovi Lanžimu, Jaroslavu Jiráskovi a akolytům Jiřímu Johnovi, Janu Troutnarovi a Janu Štěpánovi. 
 • Zakončili jsme důležitou etapu oprav na kostele v Polici nad Metují - opravu sanktusníku. 

Děkuji vám všem za podporu, modlitby a práci. 

Zvlášť pánům Bittnarovi, Šimkovi a Fridrichovi. A paní Čápové za finanční kontrolu. 

 • Pokračuje oprava hromosvodů a žlabů.
 • Srdečně děkuji paní Kateřině Pfeiferové a Antonínovi Hubkovi za organizaci prázdninových prohlídek kostela v Polici nad Metují, které se konaly v pondělí, středu a sobotu během prázdnin.

Informace:

 • Můžeme objednávat mše sv. na říjen, listopad a prosinec.
 • V úterý formační setkaní od 17 hod na téma: Umění milující laskavosti - El, Bůh jako tvořivá síla.
 • Ve středu po mši svaté od 9:00 kafíčko ve společenské místnosti.
 • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police nad Metují na Facebooku. 

Svátky v týdnu

 • V pondělí svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. 
 •  Ve středu památka sv. Pia z Petrelciny, kněze. 
 • Za týden - 26. neděle v mezidobí.

Svátost smíření

 • V Polici nad Metují v úterý a pátek před mši svatou.
 • V Machově v sobotu.
 • Na Bezděkově v neděli před anebo po mši svaté - po domluvě s knězem.
 • V den velkých svátků se nezpovídá.


Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)

Kancelář

ÚTERÝ 19:00 - 20:00

STŘEDA 9:00 - 10:00