OHLÁŠKY –20.ČERVNA 2021 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20.06.2021

Svátky v týdnu

Ve čtvrtek slavnost narození sv. Jana Křtitele.

Poutní mše sv. ve Vambeřicích bude v sobotu 26. 6. 2021 v 16 hod.

Za týden 13. neděle v mezidobí.

Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Dnešní sbírka je na obnovu staveb v naší farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Děkuji za květinovou výzdobu naších kostelů.


Nabídky, oznámení, pozvánky

Můžeme objednávat mše sv. na červenec.

Informace

Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.


Svátost smíření

Ve středy a pátky před mši sv.

V den velkých svátků se nezpovídá.

Kancelář

Po telefonické domluvě


Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)