OHLÁŠKY – 20. PROSINCE 2020 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

18.12.2020

Svátky v týdnu

 • Ve čtvrtek 24. prosince začíná doba vánoční. Všem přejeme krásné a požehnané Vánoce!
 • Půlnoční bohoslužby se konají v Machově od 21:30 (bohoslužba), na Bezděkově od 21:30 (bohoslužba) a v Polici nad Metují od 21:30 (mše sv.)
 • V pátek o slavnosti Narození Páně (25. 12.) mše sv. budou se konat v Polici nad Metují v 8:00 a na Bezděkově v 9:30. V Machově v 9:30 bude se konat bohoslužba.
 • V sobotu o slavnosti sv. Štěpána (26. 12.) mše sv. se budou konat v Polici nad Metují v 8:00 a na Bezděkově v 9:30. V Machově mše sv. bude večer v 18:00.
 • V neděli 27. prosince bude svátek Svaté rodiny mše svaté budou v Polici nad Metují v 8:00 a na Bezděkově v 9:30 - manželé budou moci obnovit manželský slib a přijmou požehnání.

Poděkování

 • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Pán Bůh zaplať. Dnešní sbírka je na obnovu kostelů, kaplí a fary v naší farnosti.
 • Děkuji za úklid, výzdobu a přípravu našich kostelů na vánoční svátky. 
 • Městu Police nad Metují, Obci Bezděkov a Městysu Machov děkujeme za darované stromky.

Svátost smíření

 • V sobotu 19. prosince od 17:30 v Machově.
 • V úterý 22. prosince od 17:00 svatá zpověď v Polici nad Metují.
 • Ve středu 23. prosince od 16:30 bude se konat zpověď na Bezděkově.
 • V den velkých svátků se nezpovídá.
 • V naléhavých případech po telefonické domluvě.

Oznámení, pozvánky

 • Můžeme objednávat mše sv. na leden, únor a březen a celý příští rok.

Kancelář

po telefonické domluvě 

Informace

Farní akce z důvodu ohrožení infekci coronavirem se konat nebudou.

Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.

Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. Jarosław Furtan, PhD.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (farní - síť ČBK), 777 607 847 (soukromý)