Ohlášky 21. 05. 2023 -28. 05. 2023 - 7. neděle velikonoční - rok A 2023

22.05.2023

Všemohoucí, věčný Bože,

tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus,

vstoupil na nebesa, a tím bylo povýšeno i celé lidstvo; naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy.

Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ...

Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.srov. Mt 28,19.20

Přehled bohoslužeb

21. 5. 2023 - Slavnost Nanebevstoupení Páně

18:00 Hvězda – za živé a + rod. Novákovi a Sochůrkovi dětská + Mariánská pobožnost

 • Machov – 8:00 za živé a + farníky
 • Police n/M – 9:30 za + Františka Schwarze
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

22. 5.2023 Pondělí po 7. Neděli velikonoční /Sv. Rity z Cascie, řeholnice

 • Police n/M – mše svatá NEBUDE

23. 5 Úterý - po 7. Neděli velikonoční

 • Police n/M – 18:00 za + Matúš a Apola Ondrejka
 • Police n.M 19:00 – setkání k Biřmování č. 7

24. 5. 2023 Středa - po 7. Neděli velikonoční

 • Bezděkov n/M 17:00 – za zdraví a Boží pomoc Pavol Ondrejka s rodinou 
 • Machov 18:00 – mše svatá

25. 5. 2023 Čtvrtek po 7. Neděli velikonoční / Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, 

 • Police n/M 8:00 – za + Petr Ondrejka

26. 5. 2023 Pátek – Památka sv. Filipa Neriho, kněze

 • Police n. M 18:00 - za zdraví a Boží pomoc Helena Albertová s rodinou

27. 5. 2023 Sobota po 7. Neděli velikonoční / Sv. Augustyna z Cantebury, biskupa

 • Police n/M- 18:00 – za + Martu Švancarovou

28. 5. 2023 - Slavnost Seslání Ducha Svatého

18:00 Hvězda –Mariánská pobožnost - zpívá Polický sbor

 • Machov – 8:00 mše svatá
 • Police n/M – 9:30 živé a mrtvé farníky
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

POLICE n.M 16:00 MUSICA BRAUNENSIS – hudební klenoty Broumovského kláštera- KONCERT


Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12:10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar 11:30 - 12:15 / 12:15 - 13:0

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Ohlášky soubor ke stažení zde


Mária, Matko a Královno rodin, voláme k Tobě!

Je tolik rodin, které se ocitají v bezvýchodné situaci. Potřebují Tvoji bezpečnou ochranu a Tvoji pomoc.

Je tolik rodin, které jsou v krizi víry a v bludu. Potřebují Tvoji jasnost, Tvoji jistotu, Tvoji odvahu víry.

Je tolik rodin, které jsou v nouzi a tísni. Potřebují Tvoji pomoc a Tvoji přímluvu.

Je tolik rodin, které jsou ve slabosti a v selhávání. Potřebují tvojí sílu a Tvoji čistotu.

Je tolik rodin, které jsou bezradné při těžkostech ve výchově. Potřebují Tvoji mateřskou lásku a Tvoji formující ruku

Je tolik rodin, které jsou rozvrácené pro nelásku. Potřebují Tvoji dobrotu a Tvoje láskyplné pochopení.

Mária, Matko Královno rodin, pros za nás, provázej nás a žehnej nám. Amen.