OHLÁŠKY –21. ČERVNA 2020 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20.06.2020

Svátost smíření

 • V Polici nad Metují v úterý a pátek před mši sv.
 • V Machově v sobotu
 • Na Bezděkově v neděli před anebo po mši sv.po domluvě s knězem. 
 • V den velkých svátků se nezpovídá.

Svátky v týdnu

 • Ve středu 24. června slavnost Narození sv. Jana Křtitele. 
 • Za týden - 13. neděle v mezidobí a poděkování za školní rok.

Poděkování

Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dnešní sbírka je na obnovu naších kostelů.

Děkují za květinovou výzdobu kostelů.

Informace:

 • 26.června setkání PRF v Polici nad Metují od 19:15
 • Můžeme objednávat mše sv. na červenec a další měsíce.
 • Ve středu po mši svaté od 9:00 kafíčko ve společenské místnosti.
 • Srdečně vás zveme k návštěvě našich webových stránek: farnostpolice.cz a stránky Farnost Police nad Metují na Facebooku.
 • Pokračuje oprava sanktusníku, žlabů a hromosvodu na kostele v Polici nad Metují. Děkujeme za modlitby za zdar oprav a finanční podporu.
 • Vyučování náboženství nebude v letošním školním roce obnoveno. S vyučováním začneme až po prázdninách.


Administrátor farnosti:

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, www.jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK)

777 607 847 (soukromý)

Kancelář:

 • ÚTERÝ 19:00 - 20:00 (po telefonické domluvě)
 • STŘEDA 9:00 - 10:00 (po telefonické domluvě