Ohlášky 21.listopadu 2021 34. Neděle v mezidobí

22.11.2021

Všemohoucí, věčný Bože,

tys dal svému milovanému Synu všechnu moc

na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva;

dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu,

věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Skrze tvého Syna ...

Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází! . Mk 11,10


21. Listopad 2021 Slavnost Ježíše Krista Krále - 34. Neděle v mezidobí

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 • 1. svaté přijímání Police n. Metují
 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + varhaníky, hudebníky, a zpěváky z kůru Polického kostela
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

22. 11. 2021 Pondělí - Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

 • mše svatá nebude

23. 11. 2021 Úterý- Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka hlavního patrona diecéze HK, sv. Kolumbána, opata.

 • Police n M 13:45 náboženství
 • Police n/M 18:00 za + Marii Kristovou

24. 11. 2021 Středa - Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků

 • Bezděkov n/M 17:00 mše svatá
 • Machov 18:00 mše svatá

25. 11. 2021 Čtvrtek - 34. Týdne v mezidobí / sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 

 • Police n/M - 8:00 mše svatá 

26. 11. 2021 Pátek - 34. Týdne v mezidobí

 • Police n/M - 17:00 Adorace
 • Police n/M - 18:00 za + Antonína Herzoga
 • Police n/M 19:00 pastorační rada

27. 11. 2021 Sobota - 34. Týdne v mezidobí - Dnes Končí liturgický rok B

 • Police n/M - 18:00 za živé a + farníky

28. Listopad 2021 1. Neděle Adventní C - Při mši budou požehnány adventní věnce

 • Machov 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za + manžela, za živé a zemřelé z rodiny a duše v očistci
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz

Adorace a zpověď

Každý pátek se koná hodinu před mší Adorace svátosti Eucharistie, a zpovídá se; i před každou mší dle času kněze.


Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Soubor ohlášek ke stažení zde