OHLÁŠKY –21. ÚNORA 2021 1. NEDĚLE POSTNÍ

21.02.2021

Svátky v týdnu

  • V pondělí svátek Stolce svatého apoštola Petra. 
  • Pobožnost křížové cesty prosím pomodlete se doma
  • Za týden - 2. neděle postní a sbírka na obnovu církevních staveb v naší farnosti.

Informace

  • Farní akce se konat nebudou (kromě bohoslužeb, které se konají pravidelně ale s dodržením proti pandemických opatření).
  • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku.

Nabídky, oznámení, pozvánky

Můžeme objednávat mše sv. na březen až červen.

Poděkování

  • Děkuji za vaše dary do nedělní sbírky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
  • Děkuji za květinovou výzdobu naších kostelů.

Kancelář

Po telefonické domluvě

Svátost smíření

  • Po telefonické domluvě
  • V den velkých svátků se nezpovídá.

Administrátor farnosti

ThLic. Mgr. JarosławFurtan, Ph.D.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (ČBK), 777 607 847 (soukromý)