Ohlášky 22. 01 2023 - 29. 01. 2023 - 3. neděle v mezidobí - Božího Slova - rok A 2023

22.01.2023

Všemohoucí, věčný Bože,

veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,

abychom zůstávali stále spojeni
s tvým milovaným Synem
a přinášeli hojný užitek.
Skrze tvého Syna ...

Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. Aleluja. Mt 4,23

Přehled bohoslužeb


22. 1. 2023 - 3. Neděle v mezidobí - Neděle Božího Slova - Sv. Vincenc

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 30 za rodiče Ticháčkovi, příbuzenstvo a duše v očistci
 • Bezděkov n/M - 11:00 mše svatá

23. 1. 2023 Pondělí - 3. Týdne v mezidobí

 • Police n/M - MŠE NEBUDE

24. 1. 2023 Úterý - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 • Police n/M - MŠE NEBUDE

25. 1. 2023 Středa - Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

 • Bezděkov n/M - mše svatá
 • Machov 18:00 - mše svatá

26. 1. 2023 Čtvrtek - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 • Police n/M - 8:00 za rodiče Hubkovi, Hillmanovi, příbuzenstvo a duše v očistci

27. 1. 2023 Pátek - 3. Týdne v mezidobí

2 KOLO PRESIDENTSKÝCH VOLEB

 • Police n/M 

17:00 Adorace a růženec 

18:00 - za + Jana Kulhavého 17:00 před tím Adorace a růženec

28. 1. 2023 Sobota - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 • Police nad Metují 18:00 za + Daniela Pšeničku

29. 1. 2023 - 4. Neděle v mezidobí

 • Machov - 8:00 mše svatá
 • Police n/M - 9:30 za dar živé víry pro děti a jejich rodiny
 • Bezděkov n/M -11:00 mše svatá

Modlitba za voliče

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž e rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. Prosíme o moudrost pro každého z nás, aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen.

Modlitba za prezidenta

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, i ti kdo vládnou, jsou ve tvých službách; vyslyš naše prosby za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.


BIŘMOVÁNÍ

 • Kdo ještě nebyl biřmován a má zájem, přihlaste se na faře.
 • Nevadí, ani kdyby neměl ještě ani 1. Sv. Přijímání a byl pouze pokřtěn
 • Věk od 9 třídy a dál

Náboženství se vyučuje

 • v Polici ZŠ starší skupina ve Středu v 13:45 -14-30
 • v Machově ZŠ v Pátek 2 skupiny 12.10-12:50 a 12:50-13:30,
 • v Bukovici ZŠ v Pátek 2 skupiny Ing Troutnar

Administrátor farnosti

P. Mgr. Ĺubomír Pilka

dekanstvi.police@seznam.cz, pilka.lubomir@dihk.cz

www.farnostpolice.cz

tel.: 731 730 376

Objednávání mší

 • Mše svaté si zapisujte v sakristii po domluvě u P. Pilky, a s vědomím u kostelníka Karla Vacka
 • Telefonní a emailový kontakt na faráře R. D. Ľubomíra Pilku, je: 731 730 376, pilka.lubomir@dihk.cz


Ohlášky soubor ke stažení zde