OHLÁŠKY – 22. LISTOPADU 2020 34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

21.11.2020

Z rozhodnutí vlády se mše sv. bude moci zúčastnit 20 osob - prosím abyste se u mě předem, telefonický anebo sms, hlásili pro rezervaci místa.


Milí farníci!

V dalších týdnech bude naše farnost fungovat v tomto režimu:

- vstupujte vždy s rouškou na ústech;

- do kostela prosím nevstupujte v případě příznaků onemocnění (horečka, suchý kašel, dušnost);

- dodržujte vzájemný odstup min. 2 m;

- při vstupu do kostela si povinně vydezinfikujte ruce.

V naších kostelích začneme slavit bohoslužby

  • v sobotu 28. listopadu (Machov) 
  • a neděli 29. listopadu (Police, Bezděkov)
  • Z rozhodnutí vlády se mše sv. bude moci zúčastnit 20 osob - prosím abyste se u mě předem, telefonický anebo sms, hlásili pro rezervaci místa.

Svátky v týdnu

  • ve středu Památka sv. Kateřiny Alexandrijské
  • Příští neděli bude I. neděle adventní (cyklus B), žehnání adventních věnců

Poděkování

  • Děkuji ještě jednou všem, kteří jste na mě mysleli v době mé nemocí. Děkuji za vaše modlitby a pomoc pří nákupech, za léky, za vynikající obědy a narozeninová přání.

  • Na všechny pamatuji ve svých modlitbách. 

Informace:

  • Farní akce z důvodu ohrožení infekci coronavirem se konat nebudou.
  • Doporučujeme sledovat naše stránky: farnostpolice.cz a Farnost Police na Facebooku. 

Svátost smíření 

- po telefonické domluvě s knězem


Kancelář 

- po telefonické domluvě


Administrátor farnosti:

ThLic. Mgr. Jarosław Furtan, PhD.

dekanstvi.police@seznam.cz, www.farnostpolice.cz

furtjaro@seznam.cz, jaroslawfurtan.com

604 332 699 (farní - síť ČBK), 777 607 847 (soukromý)